Definities:

Korte lesdag: een lesdag waarbij de lesdag vóór 13:00 uur afgerond is.

Gewone lesdag: een lesdag waarbij de lesdag óp of ná 13:00 is afgerond

Last minute bonus: een bonus van 25 euro die extra gefactureerd wordt aan scholen, en volledig wordt uitbetaald aan de docenten, als de aanvraag voor de invalklus minder dan 24 uur voor de invaldag is ontvangen door Lukida.

Bemiddeling: de koppeling van de juiste docent aan de juiste klus

Invaldag: elke dag of deel van een dag dat een invaldocent via Lukida een programma verzorgt op een basisschool

Elke factuur bestaat uit twee elementen

1) Aan school gefactureerde kosten die direct worden doorbetaald door Lukida (of een daaraan verbonden stichting derdengelden) aan de invaldocent:

125 euro voor een korte lesdag zonder lastminute bonus

150 euro voor een korte lesdag plus lastminute bonus

175 euro voor een gewone lesdag zonder lastminute bonus

200 euro voor een gewone lesdag plus lastminute bonus

Bij andere aanvragen overleggen de school en Lukida over een gepaste vergoeding.

Al deze prijzen zijn exclusief btw.

2) Voor de bemiddeling

Per bemiddelde invaldag:

50 euro exclusief btw. Inclusief btw is dat

60,50 euro

Een gewone dag zal dus 235,50 euro kosten