Basisschooldocent en inval via Lukida: een kostenvergelijking

Jesse

Onze docenten hebben (meestal) de pabo niet gedaan maar zijn gespecialiseerd in een ander vakgebied. Als ze een lesdag verzorgen op een basisschool maken ze gebruik van hun ervaring en vakkennis (eventueel geleerd bij Lukida) om leerlingen een waardevolle lesdag te bezorgen en om de stress te verminderen bij de schoolteams.

Al jaren vertellen we dat het inzetten van een docent via Lukida niet meer kost dan het inzetten van een gewone basisschool docent. Hieronder staat uitgelegd waarom dat zo is.

Kosten invaldag

De PO-raad heeft een overzichtelijk excel-formulier gemaakt waarmee iedereen exact kan berekenen hoeveel het precies kost om een basisschooldocent in te zetten. Daaruit blijkt dat een docent met 10 jaar ervaring ongeveer 70.000 euro kost op jaarbasis (zie tabel 1). Een flink deel (25%) bestaat uit werkgeverslasten: dat geld gaat niet direct naar de docent toe maar moet door de school wel afgedragen worden. Zie tabel 4. 

Als een school iemand via Lukida een heel jaar in zou zetten, 39 weken lang, 5 dagen per week, kost dat óók ongeveer 70.000 euro (tabel 2). Een school die docenten via Lukida inzet om de formatie rond te krijgen (bijvoorbeeld door docenten via Lukida vijf dagen in de week in te zetten, elke dag een andere groep) zal dus hetzelfde bedrag kwijt zijn als wanneer er wél een pabo-geschoolde docent is voor de hele week. 

In principe werken docenten via ons niet fulltime (het zijn over het algemeen kunstenaars die dit naast hun kunstpraktijk doen), maar dit maakt de berekening wel helder. 

Kosten Lukida

Soms krijgen we vragen over de kosten die we rekenen voor onze dienstverlening, onze marge.

Wij betalen onze teamleden bedragen die vergelijkbaar zijn met wat er in het basisonderwijs gebruikelijk is, omdat we de CAO van het basisonderwijs gebruiken bij het vaststellen van de salarissen. Een medewerker bij ons die een HBO opleiding heeft gedaan en tien jaar ervaring heeft, krijgt hetzelfde als iemand die op een basisschool werkt met dezelfde opleiding en ervaring. Daarnaast hebben we een kantoor om ons werk uit te voeren, maken we kosten voor de administratie (medewerkers, software), hebben we advies nodig van specialisten op financieel en juridisch gebied. We trainen en begeleiden docenten als die dat nodig hebben, bieden intervisiebijeenkomsten aan, organiseren workshopavonden en lezingen voor de vakdocenten. We volgen een programma om onze organisatie (en daarmee onze dienstverlening) te verbeteren. Dat kost geld. Uiteindelijk zijn onze kosten meestal maximaal 25% van het totaal, zie ook tabel 3. 

Het basisonderwijs krijgt gemiddeld 6.900 euro per jaar per leerling, en daarnaast ook nog geld uit de ‘prestatiebox’ (300 miljoen per jaar) en uit andere tijdelijke of structurele potjes. Voor het gemak van de berekening gebruiken we alleen het eerste bedrag. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/overheidsfinanciering-onderwijs

Er zitten gemiddeld 23 leerlingen in een klas: https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/groepsgrootte-in-het-basisonderwijs-2014-2017.pdf 

Met deze informatie komen we tot de volgende berekening:

bedrag per jaar per leerling € 6.900    
gemiddeld aantal leerlingen per klas 23    
gemiddeld bedrag per klas per jaar € 158.700 100 %
bruto salaris docent € 72.000 45,4  
overige kosten onderwijs € 86.700 54,6  

Tabel 5, verdeling kosten primair onderwijs

Alleen al op basis van dit deel van de onderwijsfinanciering kan je stellen dat de overheadkosten van een school ongeveer op 50% zitten. Daar betaalt een school alles van behalve het salaris van de docenten. Wij rekenen maximaal 25% bovenop de kosten voor een docent die via ons werkt. We durven daarom te stellen dat onze marge niet al te hoog is.

NB: hier hebben we dus niet de bedragen behorende bij de prestatiebox bij meegerekend. Ook rekenen we niet de bedragen mee die bij ‘Budget materieel’ horen: voor een school met 300 leerlingen al snel 240.000 euro. https://www.poraad.nl/uploads/2022-01/Londomodel%202022.xlsx

Als iemand een dienstverlener (die niet gesubsidieerd wordt) kent die dit nóg efficiënter kan organiseren, dan horen we het graag! Dan gaan we kijken of we iets van ze kunnen leren.

Meer informatie en de tabellen: zie hieronder en de tekst: ‘All Profit’ waarin ik uitleg hoe Lukida met geld om gaat. Zijn er nog vragen? Mail ze dan naar directie@lukida.com.

Tabel 1, voorbeeld kosten docent basisonderwijs
Wat kost de inzet van een vakdocent via Lukida           5 dagen per week
      plus btw (21%)     39 weken per jaar
bemiddeling en administratie   € 75,00 € 90,75        
normale dag deel docent € 215,00   € 305,75 per dag € 59.621,25 per jaar
dag extra voorbereiding deel docent € 270,00   € 360,75 per dag € 70.346,25 per jaar

tabel 2, kosten inzet freelancer via Lukida, https://bouw.lukida.nl/de-tarieven/

  btw 15,75  
  Lukida 75  
docent 215 305,75 25%
docent 270 360,75 21%

tabel 3, kosten dienstverlening Lukida

   

%

totale loonkosten

72491

100

totaal werkgeverslasten

18647

26

Tabel 4, percentage werkgeverskosten behorende bij tabel 1

Delen:

Categories:

Recente Artikelen

boknet-blog

Op de hoogte blijven van kunstopdrachten, open calls en ledenvoordelen voor kunstenaars?Schrijf je dan ook in voor de nieuwsbrief van de Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK)….

  Jesse
WhatsApp-Image-2022-07-04-at-2.06.21-PM

Of wij een hele week een school kunnen overnemen? Afgelopen week gaven 18 docenten via Lukida les op de Joost van den Vondelschool in Amersfoort…

  Jesse
po-raad-basisschooldocent-kosten

Onze docenten hebben (meestal) de pabo niet gedaan maar zijn gespecialiseerd in een ander vakgebied. Als ze een lesdag verzorgen op een basisschool maken ze…

  Jesse