Vakdocenten voor meerdere groepen per dag

-dans, acrobatiek, yoga, mindfulness of theater in plaats van gym
-ervaren docenten beeldende vorming, tot zes groepen per dag
-of als de directie voortgangsgesprekken of heeft met meerdere medewerkers
-inzet bij collegiale consultaties
-meesters en juffen kunnen wat anders doen!

Hele Dagen Inval

Creatief Circuit

Onderwijs-assistent Vervanging

Vakdocenten

Werkdruk Verlaging

Wekelijkse Vervanging