Dagvervanging

Werkdrukverlaging

Meesters en juffen kiezen zelf uit (of de directie natuurlijk)
-welke dag ze een vervanger willen
-welke (creatieve) docent van Lukida komt vervangen!
-een manier om vakgebieden waar weinig aandacht aan wordt besteed in de school te halen met inzet van een specialist.

Hele Dagen Inval

Creatief Circuit

Onderwijs-assistent Vervanging

Vakdocenten

Werkdruk Verlaging

Wekelijkse Vervanging