DIENSTEN VAN LUKIDA

Diensten van Lukida

Kunstenaars voor de Klas

Hele Dagen Inval

Hele Dagen Inval Basisonderwijs Amsterdam

Creatief Circuit

Creatief Circuit Lukida Onderwijs Creatieve Invaldocenten

Onderwijsassistent Vervanging

Creatieve Invaldocenten Onderwijsassistent vervanging

Vakdocenten

voor meerdere groepen per dag

Creatieve Invaldocenten Vakdocenten Basischolen

Dagvervanging Werkdrukverlaging

Lukida Werkdrukverlaging Basisonderwijs

Wekelijkse Vervanging

Lukida Onderwijs Wekelijkse Vervanging inval