Druk van de Ketel

Creatieve werkdrukverlaging

Vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft de landelijke overheid 237 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de werkdrukverlaging binnen het primair onderwijs. Scholen mogen zelf bepalen op welke manier ze dit bedrag (35.000 euro voor een gemiddelde school met 250 leerlingen) willen gebruiken. Scholen zijn nu aan het nadenken over de beste manier om deze extra gelden in te zetten. Eén van de scholen waarmee Lukida samenwerkt, kwam met het voorstel om onze kunstdocenten daarvoor in te zetten. Uiteraard willen we hier graag aan meewerken en ook andere scholen dit aanbieden.

Hoe werkt het

Scholen kiezen in overleg met Lukida op welke manier de werkdrukverlaging wordt ingevuld. We hebben op dit moment drie mogelijke manieren opgesteld. Uiteraard zijn ook andere invullingen mogelijk! Mail of bel ons om daar over te overleggen.

Wij zorgen ervoor dat onze docenten weten op welke manier de leerlijnen en de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie behaald kunnen worden tijdens de invaldagen, zodat ze ook op dat vlak een bijdrage leveren aan het onderwijs.

1) De onderwijzer kiest

Meesters en juffen krijgen aan het begin van het jaar een tegoed van een aantal dagen (afhankelijk van het budget: tussen de 12 en 18 hele dagen). Ze bepalen zelf wanneer ze deze inzetten:

-om een drukke administratieve periode wat lichter te maken

-om gesprekken met ouders en school overdag in te kunnen plannen

-als ze het heel erg druk hebben gehad/net ziek zijn geweest en één of meerdere dagen gas terug willen nemen

Bonus: als de onderwijzers gewoon op school met andere taken bezig zijn, kunnen ze aan het eind van de dag een leuke presentatie krijgen van hun eigen leerlingen, die deze dag iets compleet nieuws hebben geleerd!

2) De school en de onderwijzer kiezen samen

De juf of meester van een groep beslist samen met de school welke dagen (bijvoorbeeld 1 keer per drie weken) en welke kunstdocenten van Lukida in komen vallen.

Van tevoren worden de lesprogramma’s vastgesteld in overleg met school, een vertegenwoordiger van Lukida, de vakdocent van Lukida en de groepsleerkracht.

3) Teamdagen

De school kiest één dag in de week uit waarop alle onderwijzers tegelijk zich bezighouden met administratief werk, vergaderingen en andere taken. Tijdens dat moment staan docenten van Lukida voor de groepen. De school en Lukida overleggen van tevoren over hoe dit wordt vormgegeven en ingevuld.

Achtergrond

De creatieve vakdocenten van Lukida Onderwijs geven creatieve lessen als een onderwijzer een dag niet beschikbaar is (door ziekte of studie bijvoorbeeld). Daarnaast kunnen we natuurlijk ook langskomen om ervoor te zorgen dat onderwijzers tijd aan andere taken kunnen besteden zoals de administratie, nakijken of gesprekken voeren met leerlingen en/of ouders. Onze docenten kunnen hele dagen een groep overnemen, maar ook in twee tot vier groepen een deel van de dag een creatieve les verzorgen. Ze kunnen zelfstandig een groep les geven, maar ook onder verantwoordelijkheid van een onderwijzer werken.

We hebben hbo- of universitair geschoolde docenten uit een groot aantal vakgebieden zoals: beeldende kunst, film, fotografie, theater maar ook techniek, yoga en filosofie. Al onze docenten hebben ervaring in het onderwijs: naschools, op hbo, mbo of middelbare scholen of op basisscholen. Onze docenten krijgen workshops van ervaren docenten (onder andere van de pabp) zodat ze altijd aan de verbetering van hun pedagogische kwaliteiten blijven werken.

Onze voordelen

  • Geen langetermijnverplichtingen omdat al onze docenten freelancer zijn
  • Flexibel in te zetten naar de behoefte en de wensen van de school
  • Dezelfde kosten als een basisschooldocent

Voor vragen over dit programma:

Jesse Dijksman
directie@lukida.com
T: +31(0)6 13 92 29 78