Kleine Vacatures Creatief Invullen

Probleem:

Basisschooldocenten staan tegenwoordig zelden 5 dagen voor hun groep. Dat is een van de oorzaken van het groeiende aantal kleine vacatures. Zeker door het lerarentekort is het voor de scholen erg lastig om deze in te vullen.

Oplossing:

Lukida biedt met ingang van september 2018 een heel schooljaar structureel cultuuronderwijs aan. Eén dag in de week, 40 schoolweken lang, is het mogelijk om tegen dezelfde kosten als een groepsleerkracht cultuureducatie een volwaardige plek te geven in de school. Dit doet Lukida door kunstvakdocenten in te zetten om de kleine (1 dag per week) vacature in te vullen.

We hebben in ons docentenbestand HBO of universitair opgeleide vakdocenten die al aanzienlijke onderwijservaring hebben (bijvoorbeeld als naschoolse docent in het basisonderwijs, op middelbare scholen, op hogescholen of bij Lukida). Deze docenten zijn in staat om gedurende een langere periode één dag in de week les te geven aan een groep of klas waarbij zowel de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie worden behaald en de door de school gewenste taken worden ingevuld.

Deze docenten kunnen overigens óók elke dag twee of meer (parallel)groepen een deel van de dag lesgeven om ervoor te zorgen dat het reguliere programma gewoon doorgaat en dat geen enkele groep overgeslagen wordt op het gebied van kunstonderwijs.

Na een van te voren afgesproken aantal weken zal Lukida een andere docent sturen, met een ander vakgebied, zodat alle door de school gewenste leerlijnen en kerndoelen aandacht kunnen krijgen.

De docenten worden uitgebreid begeleid bij het invullen van dit programma en Lukida zal ook regelmatig met de scholen overleg voeren over de voortgang.

Voordelen:

  • Scholen kunnen op een eenvoudige manier één of meerdere kleine vacatures invullen
  • Scholen worden structureel ontlast door de inzet van vakdocenten van Lukida.
  • Lukida verzorgt structureel cultuureducatie/creatief onderwijs op scholen.
  • Leerlingen krijgen volwaardig cultuureducatief/creatief onderwijs.
  • Het Lukidaprogramma voldoet aan de leerlijnen en kerndoelen kunstzinnige oriëntatie.
  • Het Lukidaprogramma biedt een programma aan waarbij het creatieve proces centraal staat. (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren)

Voor meer informatie: neem contact op met Emmy Wouters

emmy@lukida.com
06-83190000