Leiden

oplossing lerarentekort primair onderwijs

Emmy Wouters
— Projectleiding en Management Lukida Amsterdam, Co-founder Lukida in Leiden

Emmy komt uit een echt onderwijsnest en wist al vroeg dat ze ook les wilde geven. Na de studie Docent Theaterdans aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam is ze bijna 10 jaar werkzaam geweest als vakdocent dans in het primair onderwijs. Om zich verder te ontwikkelen heeft ze de master Kunsteducatie gevolgd.  Sindsdien is Emmy volop werkzaam in het werkveld van cultuureducatie. Onder andere als talentmakelaar voor Dynamo waarbij ze naschoolse projecten voor verschillende scholen in Amsterdam-Zuid heeft opgezet.

Emmy werkt momenteel freelance als dansdocent en schoolbegeleider in het kader van de stimuleringsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor Kunst Centraal.

Bij Lukida doet Emmy samen met Jesse het management en leidt de projecten van Lukida 0.2, een nieuwe branche die van start gaat in de tweede helft van 2018.

Contact Emmy:
emmy@lukida.com