was successfully added to your cart.

Winkelmand

Financien

Vervangingsfonds: nu ook vergoeding bij inzet van Lukida vakdocenten

Zoals je waarschijnlijk al weet, kunnen scholen vervangingskosten declareren. Dit kan als het schoolbestuur voor de vervanging bekostiging volledig is aangesloten bij het Vervangingsfonds.  Nieuw is dat scholen nu ook de eerste dag van een Lukida vakdocent vergoed kunnen krijgen. Hoe werkt dit heel praktisch? Log hier in om het declaratieformulier invullen. 1. Code soort vervanger: SV10,  2. Code functienaam vervanger: groepsleerkracht, 3. Salarisschaal vervanger: numeriek waarde invullen, 4. Reden na declaratie: Dag verv. onbevoegd. Note: Het BSN van de vervanger moet ook ingevuld worden. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Emmy@lukida.com
Training

Procesgerichte didactiek 7 mei 2020

‘Natuurlijk weet ik niet wat het wordt, anders zou ik het niet maken.’ (Pablo Picasso) Hoe ontwikkel je een creatieve en onderzoekende houding bij leerlingen? Vaak is het een zoektocht naar de hoeveelheid inbreng die je de leerling geeft. Veel inbreng lijkt de creativiteit te bevorderen, maar kan zorgen voor oppervlakkige resultaten: leerlingen komen niet tot echt onderzoek en gaan nauwelijks buiten hun kader. Een productgerichte opdracht zo goed mogelijk uitvoeren, heeft echter ook het risico dat de creativiteitsontwikkeling stagneert. Bij onderzoekend leren spelen soortgelijke uitdagingen: hoe geef je ruimte aan onderzoeksvragen van leerlingen, maar waarborg en begeleid je tegelijkertijd…
School in het zonnetje

De Alexander Rozendaalschool Sinds het begin van dit schooljaar werken er een aantal Lukida-docenten mee aan een bijzonder mooi project. De Alexander Rozendaalschool (met twee locaties in Amsterdam, één in Purmerend en één in Almere), onderdeel van stichting Viertaal, is gespecialiseerd in lesgeven aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Verspreid over het schooljaar 2019/2020 zijn per groep 8 dagen gereserveerd voor creatief onderwijs, gegeven door Lukida-docenten. Zodat de groepsleerkrachten op die dagen toekomen aan taken die anders blijven liggen. Het project loopt nu ruim een half jaar. En het gaat ontzettend goed. De scholen zijn blij én de docenten zijn…
Docent in het zonnetje

Docent in het zonnetje Iedere maand zetten wij één van onze vakdocenten in het zonnetje. Deze maand is voor Wouter Boot: breakdancer, hiphopper en een geboren docent met een sterke visie op onderwijs. Wouter werkt sinds oktober via Lukida. Jarenlange ervaring als zowel professionele breakdancer als dansdocent zorgden ervoor dat hij heel vlot in staat was hele lesdagen te verzorgen. Als breakdancer leerde Wouter al sinds hij 15 jaar was om veel te improviseren en te communiceren met zijn publiek. Breakdancers leren van en met elkaar: ‘each one teach one!’. Deze skills en kwaliteiten neemt Wouter mee het klaslokaal in.…
Energizer van de maand

Wat is tijd?

Wat is tijd? Iedere maand delen we in deze nieuwsbrief een energizer: een korte activiteit die je kunt inzetten om de concentratie te verhogen of om de orde en rust op een leuke manier terug te krijgen. En natuurlijk om de hersenen even te laten inspannen of ontspannen. Deze maand: Wat is tijd? Vraag de leerlingen de ogen dicht te doen en helemaal stil te zijn... Vertel dat je straks in je handen klapt. Vertel dat ze vanaf dat moment moeten gaan bedenken: hoe lang duren 3 minuten? De leerlingen steken hun hand op, als ze denken dat de 3…
Veiligheid

Veiligheidsbeleid: Coronavirus

Het coronavirus, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, werd afgelopen december ontdekt in de regio Wuhan in China. Het virus heeft zich inmiddels verspreid naar meer dan 25 landen.  Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De situatie verandert snel. Bekijk het laatste nieuws over het coronavirus op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Als Lukida Onderwijs vragen wij jou als vakdocent om: Bij symptomen direct contact op te nemen met GGD of de huisarts Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk hierbij aan hoesten, kortademigheid of een longontsteking. Het virus is van mens op mens overdraagbaar.…
Boekentip

Gert Biesta!

Gert Biesta! Elke maand hebben we een boekentip. Deze maand zetten we Gert Biesta in het zonnetje.  Pedagoog Gert Biesta plaatst grote vraagtekens bij het huidige onderwijssysteem. Er zou op school veel meer aandacht moeten worden besteed aan niet-meetbare leergebieden.  Cito-toetsen bepalen niet alleen de inhoud van het huidige basisonderwijs, maar ook het leertempo van kinderen. De wijze waarop ze worden ingezet nodigt bovendien uit tot het continu vergelijken van leerresultaten. Ieder kind ontwikkelt zich echter op eigen, unieke wijze. In een eigen tempo, met verschillende talenten, mogelijkheden, en op verschillende manieren. Waarom moeten kinderen op school dan toch allemaal…
Nieuwe Tarieven

Verandering Tarieven per 1 maart 2020

Het gaat goed met Lukida Onderwijs. We hebben een nieuw kantoor, we hebben ons team uitgebreid en ons product weer verder verbeterd. En we hebben nieuwe tarieven, die we invoeren vanaf 1 maart 2020. Onze tarieven bestaan uit drie onderdelen: 1. Bemiddelingskosten Vanuit de scholen bestond de sterke behoefte de tariefstructuur makkelijker te maken. We hebben daarom 1 nieuw tarief,  namelijk 75 euro per dag. Dit bedrag is makkelijk te verlagen door twee kortingen die we bieden: Bij het geven van een opdracht van minimaal 5 dagen: 10% korting Bij bevoorschotting (vooruitbetaling) geldt een extra korting van 10% 2. Tarieven docenten Ook de…
blog

De onderwijzer aan de macht

Onderwijzer aan de macht Het is tijd voor verandering: het onderwijs van de toekomst moet anders!  Maar hoe doe je dat? Hierbij onze documentaire tip van de maand: Onderwijzer aan de macht. Het is een documentaire van VPRO Tegenlicht.  Drie inspirerende vormen van vernieuwend onderwijs. Scholen met lef die de focus op procesgericht en onderzoekend leren leggen, meer maatwerk leveren en ruimte creëren voor de talenten van ieder kind én van iedere docent. En jij als Lukida Onderwijs vakdocent past perfect in dit onderwijssysteem van de toekomst. Met jouw expertise en achtergrond ben je van onmisbare waarde voor de kinderen…
blog

Samen passie voor het onderwijs van morgen

Welkom op onze eerste nieuwsbrief. Want Lukida Onderwijs groeit. En daarom willen we iedereen op de hoogte houden van wat er speelt. We doen dit op de vierde donderdag van de maand. Zo kunnen we terugkijken en vooruitkijken. Van verhalen van vakdocenten, tot nieuwe partners en vacatures bij jou in de buurt. Een keer per maand nemen we je mee. En het is natuurlijk ook een mooi moment om als vakdocent je beschikbaarheid voor de komende maand op te geven.
Creatieve Invaldocent Lerarentekort blog

De Vijfde Dag

De Vijfde Dag De meest creatieve oplossing voor het lerarentekort Het lerarentekort loopt steeds verder op. Alle noodmaatregelen ten spijt, in Amsterdam verdwijnen extra veel docenten uit het basisonderwijs. De werkdruk is te hoog, gepensioneerde docenten worden niet vervangen en er zijn geen betaalbare woningen in de stad. Lukida Onderwijs helpt steeds meer scholen met incidentele invallers: ervaren (kunst)vakdocenten die een hele groep, een hele dag, een betekenisvol en creatief lesprogramma aan kunnen bieden. Hiermee dragen wij een steentje bij aan het verminderen van het lerarentekort: -de werkdruk van groepsleerkrachten op scholen waar wij mee samenwerken wordt lager, omdat wij…
lukida blog

De Vierde Pijler van Lukida Onderwijs

De Vierde Pijler van Lukida Onderwijs Tot een maand geleden baseerden we ons beleid op drie pijlers. We willen de volgende doelen bereiken: - Waardevolle lessen voor de leerlingen - Minder stress voor basisschooldirecteuren - Meer inkomsten voor kunstenaars Maar we vertelden ook altijd over de vierde doelgroep waar we ons mee bezighouden: de meesters en juffen op de basisscholen. Onderwijzers zijn nooit ziek, zeggen ze. Natuurlijk worden ze dat wel, maar ze gaan alsnog werken, met hoofdpijn, keelpijn, een snotneus en met andere fysieke klachten die nauwelijks onderdrukt worden door de maximaal toegestane hoeveelheid pijnstillers. Ze kunnen hun collega’s…
blog

Vervangingsfonds accepteert invaldocenten Lukida!

Geweldig nieuws! We hebben van het Vervangingsfonds officieel te horen gekregen dat docenten van Lukida Onderwijs gewoon vergoed worden uit het Vervangingsfonds, de eerste dag van een ziektevervanging. Dat is fijn, omdat een groot deel van onze inzet juist op die eerste ziektedag plaatsvindt. Zo zorgen we ervoor dat scholen een dag lang kunnen zoeken naar een vervanger met de Pabo. Uiteraard kunnen scholen die eigen risicodrager zijn, zelf bepalen wie ze inhuren, en alle scholen kunnen ons inzetten om de werkdruk te verlagen. Meer weten? Mail naar directie@lukida.com Jesse Dijksman
creatieve invallers blog

Pabo gedaan, maar niet in het onderwijs werkzaam…

‘Lukida Onderwijs is precies wat ik zocht!’ Dit horen we regelmatig van mensen die ooit de Pabo hebben gedaan, maar die vertrokken zijn uit het onderwijs. Ze waren hun enthousiasme voor het onderwijs verloren door de werkdruk, de administratieve verplichtingen, ouders die het werk zwaarder maakten of omdat ze geen vrijheid voelden om hun eigen ideeën in hun lessen te verwerken. Ze zijn daarna een andere opleiding gaan doen, in de zorg bijvoorbeeld, of een kunstopleiding, maar hun liefde voor het basisonderwijs is altijd aanwezig gebleven. En dan komen ze, soms jaren nadat ze uit het onderwijs gestapt zijn, Lukida…
creatieve invaldocent creatieve invaldocent

Creatieve Invaldocent

Creatieve Invaldocent Het vinden van geschikte vervangers bij ziekte of andere uitval van onderwijzers is op veel scholen erg lastig geworden door veranderende regelgeving en een steeds kleiner wordende invalpool. Scholen willen liever niet dat leerlingen noodgedwongen over meerdere klassen worden verdeeld. Dat verhoogt de druk op de andere onderwijzers en voor de leerlingen is het ook niet ideaal. Inzet van ondersteunend personeel of de directeur om een klas over te nemen, komt hun werk niet ten goede. Het naar huis sturen van leerlingen als er echt geen andere oplossing kan worden gevonden, is natuurlijk helemáál niet wat ouders, leerlingen…
Basisschool Onderwijs Nederland blog

Vakspecialisten in het basisonderwijs

‘Voor het dak stuur ik een collega van me, die is dakdekker,’ zegt de timmerman die de nieuwe schuur in elkaar zet. ‘Hij is daar veel beter in.’ ‘Die categorie juridische vragen moet je aan mijn collega stellen,’ zegt de jurist, ‘dat is haar specialisme.’ ‘Gymles laten wij geven door vakleerkrachten lichamelijke opvoeding,’ zegt de directrice van de basisschool. ‘De werkdrukverlagende middelen maken dat weer mogelijk.’ Het is de gewoonste zaak van de wereld om specialisten in te huren om bepaalde taken uit te voeren. Een vakspecialist is nou eenmaal beter in het inzetten en uitleggen van  kennis uit zijn…
Lukida Onderwijs Werkdrukverlaging Basisscholen blog

In de Media: Het Parool

https://s.parool.nl/s-a4621963/ Lukida was op 22 Januari in Het Parool!En op dezelfde dag op de VPRO (vanaf minuut 1:45).Lukida is op het Jeugdjournaal geweest!Ook waren we kort op Radio 3FM (vanaf 23:14)!En op BNR NieuwsRadio!Eerder stond er een groot artikel in Trouw over ons.
Lukida Onderwijs Werkdrukverlaging Basisscholen blog

In de Media: Jeugdjournaal

Op woensdag 9 januari waren we te zien op het Jeugdjournaal! Vanaf minuut 5 kan je onze docent zien op de Westerparkschool in Amsterdam. Nu weten alle leerlingen van groep 7 en 8 in Nederland hoe leuk het is om een dag kunstonderwijs te krijgen!  Alle kinderen in groep 7 en 8 in heel Nederland weten nu hoe leuk het is als er een kunstdocent een dag lang les komt geven. Veel beter dan verdeeld worden over de andere klassen of naar huis gestuurd worden. Ze leren zo iets nieuws over een heel ander vakgebied dan waar ze normaal gesproken…