Onze visie op creatief onderwijs

Bij Lukida stimuleren we onze creatieve docenten te werken vanuit de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en het creatief proces waarbij oriënteren, onderzoeken, vormgeven en evalueren centraal staat.

We vinden het van belang dat kinderen via ons cultuuronderwijs leren ontdekken, onderzoeken, maken, leren presenteren en in staat zijn te reflecteren op hun eigen werk en dat van anderen. Daarnaast vindt Lukida het van belang dat leerlingen werken aan zelfontplooiing en een open blik naar de wereld ontwikkelen. Op deze manier wordt er een betekenisvolle bijdrage geleverd aan het onderwijs.

Kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Bron: http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/uitgangspunten

Creatief proces

Binnen een creatief proces doorloopt de leerling een viertal fasen (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren) die hieronder worden toegelicht.  Deze fasen zijn niet scherp gescheiden, maar lopen in elkaar over en soms door elkaar heen. Centrale vaardigheid binnen deze cyclus is het reflecteren op die verschillende fasen. Deze fasen zijn nodig om tot een nieuwe ontdekking of tot een werk te komen. Ze zijn toepasbaar op ieder mogelijk probleem, idee of thema.

Het creatief proces kent meestal een gezamenlijk startmoment. Vervolgens doorlopen leerlingen dit proces in een verschillend tempo of op een verschillend niveau, passend bij de ontwikkeling van de leerling. Uitgangspunt voor het startmoment van het creatief proces is een thema, idee (van een leerling) of opdracht. De vaardigheid reflecteren is onderdeel van iedere fase van het proces en zorgt ervoor dat de leerling gestimuleerd wordt om na te denken over zijn keuzes, de zeggingskracht van zijn werk of de gebruikte materialen en technieken. De verschillende vakdisciplines van het leergebied kunstzinnige oriëntatie geven ieder op verschillende wijze vorm aan dit creatieve proces.

Bron: http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/leerlijnen/het-creatieve-proces