Scholen

Lukida Onderwijs wil leerlingen klaar maken voor de toekomst van de 21ste eeuw.

Neem contact op

Visie op onderwijs

Een visie op onderwijs is een visie op leren

Onderwijsgebieden

Kunst & Cultuur, Wetenschap & Techniek, Mens & Maatschappij, Bewegen & Sport

Competentie pijlers

Pedagogisch, vakdidactisch & interpersoonlijk handelen, organisatie en attitude

Vakdocenten

Fantastische vakdocenten die geloven in onze gezamenlijke visie

Lukida bouwt en onderhoudt,

een flexibele team van vakdocenten,

rond een school.

Lukida voorziet hiermee in capaciteitsopbouw en structurele werkdrukverlaging, waarbij vakdocenten wekelijks 1 à 2 dagen op een school worden ingezet. Teams bestaan uit vakdocenten uit een breed aantal onderwijs gebieden zoals Wetenschap en Techniek, Kunst en Cultuur etc 

Scholen ontzorgen, betekent werkdruk van docenten verlagen. Daarnaast biedt Lukida Onderwijs ook ondersteuning bij incidentele inval.

1. Intake gesprek

2. Werving & Selectie vakdocenten

3. Samenstellen team

4. Eerste inzet op jouw school

5. Training & co – teaching docenten

6. Optimaliseren team

Je eigen team van vakdocenten – flexibel inzetbaar – en makkelijk op te schalen. Zo pakken wij het aan.

.

Scholen te ontzorgen, betekent werkdruk van docenten verlagen.

Samen vorm geven aan het onderwijs van morgen.

Lukida regelt alles eromheen, zodat jij je kan richten op onderwijs.

Lesgeven vanuit een persoonlijke bron zet docenten in hun kracht.

Onderwijsgebieden

Vanuit Kunst & Cultuur hebben we stap voor stap het aantal onderwijsgebieden uitgebreid. 

1. Kunst en cultuur

Muziek, Dans, Drama, Beeldende Vorming, Literaire Vorming, Cultureel Erfgoed, Audiovisuele Vorming

4. Bewegen en Sport

Leren gezond bewegen doormiddel van gym, dans (algemeen), break-dance, acrobatiek, yoga, martial arts.

2. Mens en maatschappij

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Maatschappijleer en Filosofie

5. Digitale geletterdheid

Informatievaardigheden, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en computational thinking d.w.z. vraagstukken of problemen oplossen met behulp van digitale technologie.

3. Mens en natuur

Natuurkunde, biologie, scheikunde, aardrijkskunde en techniek.

6. Talen

Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.

Nieuwe scholen per week
2
Totaal aantal scholen
323
Werken vanuit passie

Onze vakdocenten werken vanuit procesgerichte didactiek. Zo leren de leerlingen te onderzoeken, autonoom te denken en buiten kaders te durven gaan.

Tarieven

Standaard

Een vakdocent geeft een hele dag les, aan een gewone klas in de onder – of bovenbouw.

Euro 185

Extra

Een vakdocent geeft een hele dag les, aan een bijzondere klas in de onder – of bovenbouw.

Euro 235

Maatwerk

Op speciaal verzoek – of in een bijzondere situatie, geeft een specifieke vakdocent een hele dag les.

Euro 285

Last minute bonus

Bij aanvragen binnen 24 uur voor aanvang geldt een lastminute bonus voor de docent van 25 Euro.

Reiskosten

De reiskosten voor een docent bedragen vast Euro 19 per dag.

Bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten bedragen Euro 75 per dag. Bij bevoorschotting geldt een extra korting van 10%. Voor opdrachten groter dan  5 dagen geldt nog eens 10% korting.

Intake gesprek 

Elke school is anders en daarom bezoeken we elke school voor een intake & startgesprek ten behoeve van een goede match met de vakdocenten. Kosten Euro 200

Scholen en schoolbesturen

Samen geven we vorm aan het onderwijs van morgen