Emi Pereza
Beschikbaar voor workshop ✅

Soort workshop:

1. Democratie, burgerschap en zelf-aan-de-slag

2. Gitaarles (max, 4 kinderen)

Locatie: School, buurthuis, bibliotheek, …(gitaarles aan huis)

Duur: 2 uur

Prijs: €150

Geschikt voor de leeftijden: 10 t/m 12 jaar

Vakgebied:

Burgerschap, talentontwikkeling en muziek

Opleiding:

Filosofie doctoraal

Hoe vul ik een invaldag in vanuit mijn expertise:

Er wordt eerst op filmfragmenten gereflecteerd. Vervolgens worden de kinderen uitgedaagd na te denken over maatschappelijke thema’s. Deze worden als plan voor een project uitgewerkt door middel van creatieve opdrachten, spel en discussie. De uitvoering van plannen richt zich op het verzamelen van draagvlakBijvoorbeeld door een affiche, stripverhaal of rap te maken.

Mijn doel/ wat wil ik bij de leerlingen aan het einde van de dag bereikt hebben:

Doel van de lesdag is dat kinderen ontdekken hoe je op een democratische manier dingen voor elkaar kunt krijgen.

Mijn leerdoelen:

  • De lesdag beantwoord aan de kerndoelen Nederlands, Mondeling onderwijs 1, 2 en 3 en Oriëntatie op de wereld, Mens & Samenleving 34, 36, 37 en 39.
  • Kunstzinnige oriëntatie 54 ‘Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap).
  • Kritisch denken, Probleem oplossen, Creatief denken, Samenwerken en Communicatie’

Voorkeuren:

Groep 4/5: ☆☆☆☆
Groep 6/7/8: ☆☆☆☆☆

Ik heb interesse om in het speciaal onderwijs les te geven.
Autonome werk: