Lukida en Fawaka – Wereldburgerschap in 1 dag!

De nieuwe wet omtrent burgerschap in het onderwijs die in de maand augustus 2021 is ingegaan vraagt verschillende zaken van scholen. 

Van scholen wordt o.a. gevraagd om: 

– hun burgerschapsonderwijs op een samenhangende en doelgerichte manier vorm te geven

– te zorgen voor een oefenplaats waar leerlingen op een veilige manier leren respectvol met elkaar en met elkaars ideeën om te gaan

Lukida en Fawaka Wereldburgerschap hebben de handen ineen geslagen om een dagvullend programma aan te bieden om scholen te helpen dit thema op wereldniveau aan te pakken

WereldBurgerschap in 1 dag biedt inspiratie en handvatten om aan de slag te gaan met deze nieuwe eisen. Het is een kennismaking met het thema wereldburgerschap en mogelijke vervolgstappen. 

Worstel je als docent met de integratie van thema’s als Diversiteit&Inclusie, Identiteit of Duurzame ontwikkeling en Technologie&Mediawijsheid in je les? 

Via dit programma krijg je gereedschap om Wereldburgerschap in je lessen te integreren! Hiermee willen we ook kinderen bewust maken van hun aandeel in hun omgeving, de samenleving en de wereld, zodat ze zich gelijkwaardig, verbonden en verantwoordelijk voelen.

We bieden een compleet dagprogramma aan; de Fawaka trainers geven een workshop Wereldburgerschap aan de docenten, en de Lukida vakdocenten bezorgen alle groepen (1 t/m 8) een waardevolle inspirerende dag omtrent wereldburgerschap.

De Lukida docenten hebben allemaal een training gevolgd om vanuit hun eigen creatieve discipline een of meerdere thema’s van het Wereldburgerschap in hun lesplan te verwerken.

De trainingsdag is zeer nuttig om aan de slag te gaan met de nieuwe eisen die vanaf dit schooljaar voor alle scholen gelden op dit gebied. Na de training is het hele team meegenomen in dit thema en kunnen vervolgstappen bepaald worden.  

Een vraag van een school: 

‘Als het team na zo’n dag is opgeleid, wat wordt er dan van een leerkracht verwacht om met die kennis te doen?’

  • het is inspiratie en kennismaking, erna kun je als school zelf ermee aan de gang hoe groot of klein je wilt.

‘ Past dat binnen ons thematisch werken?’

  • Het past in principe binnen thematisch werken, dat ligt wel aan de thema’s van de school zelf. De thema’s van WBS passen bij de nieuwe curriculum.nu themas en bij het canon voor wereldburgerschap.

Over de inhoud van de training voor het team:

  • Burgerschap en WereldBurgerschap, de nieuwe eisen en de vertaling naar de praktijk van de specifieke school
  • Kennis rondom inclusie en wereld perspectieven
  • Onder goede begeleiding wordt met het team het gesprek op gang gebracht hoe verschillende zaken verder in te vullen

Er kan gebruik gemaakt worden van het keuzemenu van de NPO gelden om middels vakdocenten bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook is het een manier om een studiedag in te vullen.

Het startpakket bestaat uit 2 Fawaka trainers voor de docenten, 1 docentbegeleider en 8 Lukida thema docenten en is vanaf  5155,- ex btw te boeken voor een school met acht tot tien groepen. Grotere of kleinere school? Dan maken we een prijs op maat!

Mail bij interesse naar projecten@lukida.com of bel naar 

T: +31(0)20 244 36 29

M: +31(0)6 13 92 29 78