Tarieven

Definities:

Korte lesdag: een lesdag waarbij de lesdag vóór of óp 13:00 uur afgerond is.

Gewone lesdag: een lesdag waarbij de lesdag ná 13:01 is afgerond.

Last minute bonus: een bonus van 25 euro die extra gefactureerd wordt aan scholen, en volledig wordt uitbetaald aan de docenten, als de aanvraag voor de invalklus minder dan 24 uur voor de invaldag is ontvangen door Lukida.

Bemiddeling: de koppeling van de juiste docent aan de juiste klus

Invaldag: elke dag of deel van een dag dat een invaldocent via Lukida een programma verzorgt op een basisschool

Eenmalig starttarief:

Voordat Lukida invaldocenten levert bij u op school komen we graag bij u langs voor een kennismaking. Iedere school is namelijk anders en tevens vindt Lukida het belangrijk om heldere verwachtingen te schetsen omtrent de diensten die wij bieden.

We hanteren een eenmalig starttarief van 200 euro inclusief btw wat in rekening wordt gebracht ten behoeve van het gebruik van de diensten van Lukida op het gebied van ons softwaresysteem en administratieve handelingen. Daarnaast heeft u gelijk recht op de snelle service die wij bieden per whatsapp (bereikbaar 7 dagen per week van 07.00 tot 23.00 uur in de avond). Daarnaast komen we bij u op school voor een intakegesprek waarin de volgende zaken worden besproken:

– het profiel van de school (visie en identiteit, het soort onderwijs wat wordt geboden, leerlingenpopulatie en bijzonderheden)

– vragen op het gebied van het lerarentekort, gaten in het curriculum wat betreft kunst- en cultuuronderwijs

– uitleg van tarieven en werkwijze Lukida via whatsapp

– en hoe wij de school kunnen helpen met onze invaldiensten

Elke factuur bestaat uit twee elementen:

1) Aan school gefactureerde kosten die direct worden doorbetaald door Lukida aan de invaldocent:

160 euro voor een korte lesdag zonder last minute bonus*

185 euro voor een korte lesdag inclusief last minute bonus*

215 euro voor een gewone lesdag zonder last minute bonus*

240 euro voor een gewone lesdag inclusief last minute bonus*

270 euro per dag met extra voorbereidingstijd (als de school een speciaal verzoek doet):

 

Bij andere aanvragen overleggen de school, Lukida en de freelance docent over een gepaste vergoeding. Reiskosten zitten in bovenstaande bedragen verwerkt tenzij er andere afspraken over gemaakt zijn.

Al deze prijzen zijn exclusief btw.

 

2) Voor de bemiddeling

Per bemiddelde invaldag:

75 euro exclusief btw. Inclusief btw is dat

90,75 euro

 

Een gewone dag kost dus meestal 305,75 euro.

 

 

 

 

*Lastminute bonus is €25.

Workshops:

Tot max 2 uur €105 (exclusief materiaalkosten).