Lukida Onderwijs

Training Klassenmanagement Bijeenkomsten

Docenten die bij ons werken en investeren in hun eigen professionele ontwikkeling vergroten hun kansen op (structurele) klussen. Daarom raden we het sterk aan om deze trainingen te volgen.

Beste docenten,

Voor de scholen, de leerlingen en de invaldocent is het belangrijk dat een invaldag op een rustige en goede manier verloopt. Een goede organisatie van de groep is van enorm belang. Bij goed klassenmanagement gaat het erom dat je als leerkracht zorgt dat alles in de klas zo georganiseerd is, dat de leerlingen optimaal onderwijs krijgen. Jacob Kounin bewees zelfs dat leerkrachten die hun klas goed georganiseerd hebben ook betere leerresultaten bij de kinderen bewerkstelligen.

De manier waarop het klassenmanagement verloopt, heeft te maken met planning, regels en afspraken, structuur en organisatie. In deze training krijgt de leerkracht handvatten aangereikt om goed georganiseerde lesdagen te beleven.

Onderdelen:

  • Het belang van afspraken in de klas
  • Werken volgens een vast instructiemodel
  • Activerende werkvormen
  • Planning
  • Sfeer in de groep

Doel en resultaat:

Na het volgen van deze training kan de leerkracht voorwaarden scheppen voor een goed leer- en werkklimaat in de klas, door het opstellen en hanteren van juiste klassenregels. En gebruik te maken van structuur in de lessen en het programma en aandacht voor de behoeften van de leerlingen.

Na afloop van de training is het mogelijk om het boek “Talent voor de klas” aan te schaffen. De trainingen worden verzorgd door Leonie Verweij en Elise Lui ( www.docenttalent.nl ).

Training Klassenmanagement Groep 1-4 op 12 Februari.
Tijd: 19:00-21:30 (inloop 18:30).
Locatie: Krelis Louwenstraat 1, Ruimte 1C01.

Training Klassenmanagement Groep 5-8 op 27 Februari.
Tijd: 19:00-21:30 (inloop 18:30).
Locatie: Krelis Louwenstraat 1, Ruimte 1C01.

Voor vragen, mail naar docenten@lukida.com

Met vriendelijke groet,

Emmy Wouters
Manager Educatie

www.lukida.nl

06-83190000

Kantoor: 1C10
Krelis Louwenstraat 1,
1055 KA Amsterdam

Voor meer informatie over onze nieuwe projecten:

http://lukida.nl/schoolinformatie/druk-van-de-ketel/
http://lukida.nl/schoolinformatie/kleine-vacatures-creatief-invullen/