Lukida Onderwijs

In de lente van 2017 besloot ik (Jesse Dijksman) een organisatie op te zetten om scholen te helpen met het verminderen van de gevolgen van het lerarentekort. Er is een groeiend tekort aan basisschooldocenten zodat scholen niemand meer kunnen vinden als er een meester of juf tijdelijk afwezig is. Een conciërge of directeur voor de groep zetten of de leerlingen verdelen over de andere klassen zorgt ervoor dat het onderwijs in zijn geheel nog zwaarder belast wordt. De kinderen naar huis sturen is natuurlijk helemaal geen prettige oplossing.

Van een basisschooldirecteur hoorde ik dat er jaren geleden in Amsterdam een organisatie was die kunstenaars voor de klas zette als er geen invaller gevonden kon worden: de Zoete Inval. Dat vond ik een goed idee. Door mijn jarenlange ervaring binnen het (kunst)onderwijs en mijn grote netwerk aan kunstenaars was ik ervan overtuigd dat ik dit op een goede manier kon neerzetten.

Na een korte onderzoeksperiode ben ik aan de slag gegaan. Al snel kon ik onze drie hoofddoelen formuleren. Lukida Onderwijs wil:

• waardevolle lesdagen voor de leerlingen

• minder stress voor basisschooldirecteuren

• meer inkomsten voor kunstenaars

Doel 1 bereiken we door streng te selecteren: alleen docenten met een kwalitatief goed programma mogen het inwerktraject in, waar ze begeleid worden om uiteindelijk zelfstandig voor de groep te staan. Ook daarna blijven we workshops en trainingen aan onze docenten aanbieden, om ze de mogelijkheid te geven om zich steeds verder te ontwikkelen. De meeste docenten die via ons werken hebben overigens al jarenlange ervaring binnen het (kunst) onderwijs: bijvoorbeeld als naschoolse, workshop- of kunstvakdocent.

Doel 2 behalen we op meerdere manieren. Ten eerste door de kosten vergelijkbaar te laten zijn met de kosten voor een basisschooldocent: het doet dus financieel geen pijn om onze freelance docenten in te zetten! Daarnaast zijn we 7 dagen per week van 7:00 uur tot 23:00 uur bereikbaar en hebben we vrijwel altijd een geschikte invaldocent (ook tussen 7:00 en 8:00 uur). Natuurlijk besteden we veel aandacht aan het matchen van de juiste docent aan de juiste groep: groep 8 specialisten en kleuterspecialisten kan je niet zomaar voor een andere leeftijd inzetten bijvoorbeeld. Tenslotte blijven we altijd in overleg met de scholen om ervoor te zorgen dat onze dienst beter en efficiënter wordt.

Doel 3 bereiken we door een kleine marge te rekenen voor onze diensten, zodat er zoveel mogelijk door de docenten gefactureerd kan worden (terwijl we dus tegelijkertijd niet duurder zijn dan een basisschooldocent). Daardoor houden de kunstenaars een fatsoenlijk bedrag per uur over. Ze geven via ons les in het vak waar ze vaak al jaren gepassioneerd mee bezig zijn en krijgen hierdoor meer financiële ruimte om eigen projecten te doen.

Alle beslissingen die we nemen, moeten er voor zorgen dat we de drie doelen bereiken. Daarom besteden we tijd en geld aan workshops en trainingen maar hebben we ook geïnvesteerd in een nieuwe systeem waarmee we veel sneller koppelingen tussen scholen en de freelance docenten kunnen maken.

We zijn begonnen in Amsterdam en zijn daar op meer dan de helft van de scholen actief van bijna alle schoolbesturen. Buiten Amsterdam groeien we ook hard: in Utrecht, Amersfoort, het Gooi, Almere, Haarlem, Leiden, Capelle en Krimpen aan de IJssel maar ook in gemeenten daaromheen weten inmiddels steeds meer basisscholen de weg naar ons te vinden. Voor het eind van dit schooljaar hebben we ook overeenkomsten met schoolbesturen in heel de Randstad afgesloten voor duizenden invaldagen per jaar.

We worden overigens ook al vaak ingezet bij het creatief invullen van kleine vacatures of bij de inzet van werkdrukverlagende middelen en vervanging van gymdocenten (met dans of ander bewegingsonderwijs)!

Werk je op een basisschool en is er regelmatig een probleem met het vinden van vervanging? Worden de leerlingen regelmatig naar huis gestuurd omdat de school geen andere oplossing meer heeft? Breng ons in contact met de directie en wij komen gegarandeerd met een oplossing.

Hoe werkt het? Klik hier.